சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் in ஜூன் 2023

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
17 Jan 2023 Tuesday Jan 17, 06:42 AM Jan 17, 10:07 PM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
18 Jan 2023 Wednesday Wed, Jan 18, 06:39 AM Wed, Jan 18, 05:22 PM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
21 Jan 2023 Saturday Jan 21, 06:43 AM Jan 21, 07:24 AM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
25 Jan 2023 Wednesday Wed, Jan 25, 08:05 PM Thu, Jan 26, 10:28 AM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
27 Jan 2023 Friday Fri, Jan 27, 09:10 AM Fri, Jan 27, 06:36 PM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
28 Jan 2023 Saturday Jan 28, 06:43 AM Jan 28, 03:52 PM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
30 Jan 2023 Monday Mon, Jan 30, 10:15 PM Tue, Jan 31, 06:39 AM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
31 Jan 2023 Tuesday Jan 31, 06:43 AM Jan 31, 11:36 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
04 Feb 2023 Saturday Feb 4, 05:50 PM Feb 5, 05:44 AM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
07 Feb 2023 Tuesday Tue, Feb 7, 02:19 AM Tue, Feb 7, 06:37 AM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
10 Feb 2023 Friday Fri, Feb 10, 07:58 AM Fri, Feb 10, 04:44 PM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
12 Feb 2023 Sunday Feb 12, 02:56 PM Feb 12, 05:44 PM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
13 Feb 2023 Monday Sun, Feb 12, 09:51 PM Mon, Feb 13, 02:27 AM Swati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
16 Feb 2023 Thursday Thu, Feb 16, 05:33 AM Thu, Feb 16, 10:52 PM Moola சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
17 Feb 2023 Friday Fri, Feb 17, 08:28 PM Fri, Feb 17, 11:36 PM Uttara Ashadha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
22 Feb 2023 Wednesday Wed, Feb 22, 06:38 AM Thu, Feb 23, 03:24 AM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
24 Feb 2023 Friday Fri, Feb 24, 01:34 AM Fri, Feb 24, 03:44 AM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
01 Mar 2023 Wednesday Wed, Mar 1, 06:28 AM Wed, Mar 1, 09:52 AM Mrigashirsha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
09 Mar 2023 Thursday Thu, Mar 9, 09:07 PM Fri, Mar 10, 05:57 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
23 Apr 2023 Sunday Sun, Apr 23, 05:55 AM Sun, Apr 23, 07:47 AM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
30 Apr 2023 Sunday Sun, Apr 30, 05:52 AM Sun, Apr 30, 03:30 PM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
30 Apr 2023 Sunday Sun, Apr 30, 05:52 AM Sun, Apr 30, 03:30 PM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
03 May 2023 Wednesday Wed, May 3, 05:51 AM Wed, May 3, 08:56 PM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
15 May 2023 Monday Mon, May 15, 09:08 AM Tue, May 16, 05:46 AM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
21 May 2023 Sunday Sun, May 21, 05:45 AM Mon, May 22, 10:37 AM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
29 May 2023 Monday Mon, May 29, 11:49 AM Tue, May 30, 05:45 AM Uttara Phalguni சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
01 Jun 2023 Thursday Thu, Jun 1, 06:48 AM Thu, Jun 1, 06:59 PM Swati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
05 Jun 2023 Monday Mon, Jun 5, 06:39 AM Tue, Jun 6, 01:23 AM Moola சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
12 Jun 2023 Monday Mon, Jun 12, 10:35 AM Mon, Jun 12, 09:59 PM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
19 Jun 2023 Monday Wed, Jun 19, 05:23 PM Thu, Jun 20, 07:50 AM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
23 Jun 2023 Friday Fri, Jun 23, 04:18 AM Fri, Jun 23, 07:54 PM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
28 Jun 2023 Wednesday Wed, Jun 28, 04:01 PM Thu, Jun 29, 03:07 PM Swati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
30 Jun 2023 Friday Fri, Jun 30, 04:10 PM Sat, Jul 1, 05:49 AM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
09 Jul 2023 Sunday Sun, Jul 9, 08:51 AM Sun, Jul 9, 02:43 PM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
14 Jul 2023 Friday Fri, Jul 14, 08:27 AM Fri, Jul 14, 07:17 PM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
22 Nov 2023 Wednesday Wed, Nov 22, 06:37 PM Thu, Nov 23, 10:02 AM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
23 Nov 2023 Thursday Thu, Nov 23, 09:02 PM Fri, Nov 24, 09:05 AM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
29 Nov 2023 Wednesday Wed, Nov 29, 06:17 AM Wed, Nov 29, 01:59 PM Mrigashirsha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
04 Dec 2023 Monday Mon, Dec 4, 09:47 PM Mon, Dec 4, 10:00 PM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
07 Dec 2023 Thursday Thu, Dec 7, 03:04 AM Thu, Dec 7, 04:09 PM Uttara Phalguni சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
08 Dec 2023 Friday Fri, Dec 8, 05:06 AM Fri, Dec 8, 08:54 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
15 Dec 2023 Friday Fri, Dec 15, 08:10 AM Fri, Dec 15, 10:30 PM Uttara Ashadha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்

"Suba Muhurtham" is a term commonly used in South Asian cultures, especially in India, to denote an auspicious and favorable time or moment. It is often associated with important life events and ceremonies, with weddings being one of the most significant occasions for which Suba Muhurtham is considered.

Here are some key points about Suba Muhurtham:

Auspicious Timing: Suba Muhurtham represents a specific time period that is believed to be propitious and harmonious. It is considered ideal for starting significant life events or ceremonies, ensuring a positive and blessed beginning.

    Weddings: Suba Muhurtham is most commonly associated with weddings. Couples and their families often consult astrologers to determine the most favorable Suba Muhurtham date and time for their wedding ceremony. This auspicious time is believed to bring blessings and happiness to the marriage.

 Astrological Considerations: The selection of Suba Muhurtham is often based on astrological calculations, taking into account the positions of celestial bodies, planetary alignments, and other astrological factors. The goal is to find a time when the cosmic energies are aligned favorably.

Other Life Events: While weddings are the primary occasions for Suba Muhurtham, this auspicious timing can also be considered for other important life events such as housewarming ceremonies, childbirth, starting a new business, and more.

Cultural Variations: The concept of Suba Muhurtham and the specific rituals associated with it can vary among different regions and cultures within South Asia.

Overall, Suba Muhurtham is a cultural and traditional practice rooted in the belief that the timing of important life events can influence their outcomes. It is a way of seeking blessings and positive energies for a harmonious and prosperous future.

"சுப முஹூர்த்தம்" என்பது பொதுவாக தெற்காசிய கலாச்சாரங்களில், குறிப்பாக இந்தியாவில், ஒரு மங்களகரமான மற்றும் சாதகமான நேரம் அல்லது தருணத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் முக்கியமான வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் விழாக்களுடன் தொடர்புடையது, திருமணங்கள் சுபா முஹூர்த்தம் கருதப்படும் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும்.

சுப முஹூர்த்தம் பற்றிய சில முக்கிய குறிப்புகள் இங்கே:

நல்ல நேரம்: சுப முஹூர்த்தம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை குறிக்கிறது, இது சாதகமான மற்றும் இணக்கமானதாக நம்பப்படுகிறது. இது குறிப்பிடத்தக்க வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் அல்லது விழாக்களைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படுகிறது, நேர்மறையான மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தொடக்கத்தை உறுதி செய்கிறது.

திருமணங்கள்: சுப முஹூர்த்தம் பொதுவாக திருமணங்களுடன் தொடர்புடையது. தம்பதிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் தங்கள் திருமண விழாவிற்கு மிகவும் சாதகமான சுப முஹூர்த்தம் தேதி மற்றும் நேரத்தை தீர்மானிக்க ஜோதிடர்களிடம் அடிக்கடி ஆலோசனை செய்வார்கள். இந்த நல்ல நேரம் திருமணத்திற்கு ஆசீர்வாதத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது.

ஜோதிடக் கருத்தாய்வு: சுப முஹூர்த்தம் தேர்வு பெரும்பாலும் ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது

அவர் வான உடல்களின் நிலைகள், கிரக சீரமைப்புகள் மற்றும் பிற ஜோதிட காரணிகள். காஸ்மிக் ஆற்றல்கள் சாதகமாக சீரமைக்கப்படும் நேரத்தைக் கண்டுபிடிப்பதே குறிக்கோள்.

மற்ற வாழ்க்கை நிகழ்வுகள்: திருமணங்கள் சுப முஹூர்த்தத்திற்கான முதன்மையான நிகழ்வுகள் என்றாலும், இந்த மங்களகரமான நேரத்தை மற்ற முக்கியமான வாழ்க்கை நிகழ்வுகளான இல்லற விழாக்கள், பிரசவம், புதிய தொழில் தொடங்குதல் மற்றும் பலவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

கலாச்சார மாறுபாடுகள்: சுபா முஹூர்த்தம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட சடங்குகள் தெற்காசியாவில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகள்  மற்றும் கலாச்சாரங்களில் வேறுபடலாம்.

ஒட்டுமொத்தமாக, சுபா முஹூர்த்தம் என்பது முக்கியமான வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் நேரம் அவற்றின் விளைவுகளை பாதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வேரூன்றிய ஒரு கலாச்சார மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறையாகும். இது ஒரு இணக்கமான மற்றும் வளமான எதிர்காலத்திற்கான ஆசீர்வாதங்களையும் நேர்மறையான ஆற்றலையும் தேடுவதற்கான ஒரு வழியாகும்.