Shashti in November 2023

முக்கியமான விரத நாட்கள் தமிழில் பார்ப்பதற்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்
DateDayStarting TimeEnding TimeTithi
02 Nov 2023 Thursday Krishna Paksha Shashthi
18 Nov 2023 Saturday Shukla Paksha Shashthi

Sashti Vratham

Sashti Vratham, also known as Skanda Sashti, is a Hindu religious observance dedicated to Lord Murugan (also known as Skanda), the son of Lord Shiva and Goddess Parvati. It is usually observed on the sixth day (Sashti) of the waxing phase of the moon in the Hindu lunar month, typically falling between October and November. This observance is especially popular among Tamil-speaking communities and is celebrated with great devotion.

The Sashti Vratham holds significance due to its association with Lord Murugan, who is considered the deity of valor, wisdom, and victory. The observance of Sashti Vratham is rooted in the mythological story of Lord Murugan's victory over the demon Surapadman. According to the legend, Surapadman posed a great threat to the gods, and Lord Murugan defeated him after a fierce battle, thereby restoring peace and order.

During the Sashti Vratham, devotees engage in various religious practices to seek Lord Murugan's blessings and protection. Some of these practices include:

    Fasting: Devotees often observe a partial or complete fast on this day, abstaining from consuming certain foods.

    Worship and Prayer: Special prayers, hymns, and mantras dedicated to Lord Murugan are recited. Devotees visit temples dedicated to him and offer flowers, fruits, and other offerings.

    Reading Scriptures: Devotees may read sacred texts, such as the "Skanda Purana," which narrates the stories and glories of Lord Murugan.

    Kavadi Attam: One of the prominent features of Sashti Vratham is the "Kavadi Attam," a ritual dance performed by devotees carrying elaborate structures called "kavadis" on their shoulders. These kavadis are often decorated with flowers and peacock feathers.

    Vrat Pooja: Special pujas and rituals are performed at homes and temples to seek Lord Murugan's blessings for protection, health, and success.

    Storytelling: The legend of Lord Murugan's victory over Surapadman is retold through songs and stories during this time.

Sashti Vratham holds significance not only as a religious observance but also as a cultural event that brings communities together to celebrate their shared beliefs and traditions. It is an opportunity for devotees to express their devotion to Lord Murugan and seek his guidance and blessings for various aspects of life, including overcoming challenges and achieving success.

சஷ்டி விரதம், ஸ்கந்த சஷ்டி

சஷ்டி விரதம், ஸ்கந்த சஷ்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது சிவன் மற்றும் பார்வதி தேவியின் மகனான முருகப்பெருமானுக்கு (ஸ்கந்தா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இந்து மத அனுசரிப்பு ஆகும். இது பொதுவாக இந்து சந்திர மாதத்தில் சந்திரனின் வளர்பிறை கட்டத்தின் ஆறாவது நாளில் (சஷ்டி) அனுசரிக்கப்படுகிறது, பொதுவாக அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் விழும். இந்த அனுசரிப்பு குறிப்பாக தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் மத்தியில் பிரபலமானது மற்றும் மிகுந்த பக்தியுடன் கொண்டாடப்படுகிறது.

வீரம், ஞானம் மற்றும் வெற்றியின் கடவுளாகக் கருதப்படும் முருகப்பெருமானுடன் இணைந்திருப்பதால் சஷ்டி விரதம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சஷ்டி விரதம் அனுசரிக்கப்படுவது முருகப்பெருமான் சூரபத்மன் என்ற அரக்கனை வென்ற புராணக் கதையில் வேரூன்றியுள்ளது. புராணத்தின் படி, சூரபத்மன் கடவுள்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தினார், மேலும் முருகன் கடுமையான போருக்குப் பிறகு அவரை தோற்கடித்தார், இதன் மூலம் அமைதி மற்றும் ஒழுங்கை மீட்டெடுத்தார்.

சஷ்டி விரதத்தின் போது, ​​முருகப்பெருமானின் அருள் மற்றும் பாதுகாப்பைப் பெற பக்தர்கள் பல்வேறு சமய வழிபாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த நடைமுறைகளில் சில:

    உண்ணாவிரதம்: பக்தர்கள் இந்த நாளில் ஒரு பகுதி அல்லது முழுமையான விரதத்தைக் கடைப்பிடித்து, சில உணவுகளை உட்கொள்வதைத் தவிர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

    வழிபாடு மற்றும் பிரார்த்தனை: முருகனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிறப்பு பிரார்த்தனைகள், பாடல்கள் மற்றும் மந்திரங்கள் ஓதப்படுகின்றன. பக்தர்கள் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோயில்களுக்குச் சென்று பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் பிற பிரசாதங்களை வழங்குகிறார்கள்.

    வேதங்களைப் படித்தல்: முருகப்பெருமானின் கதைகள் மற்றும் பெருமைகளை விவரிக்கும் "ஸ்கந்த புராணம்" போன்ற புனித நூல்களை பக்தர்கள் படிக்கலாம்.

    காவடி ஆட்டம்: சஷ்டி விரதத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று "காவடி ஆட்டம்" ஆகும், இது பக்தர்கள் "காவடிகள்" என்று அழைக்கப்படும் விரிவான கட்டமைப்புகளை தங்கள் தோளில் சுமந்து கொண்டு ஆடும் சடங்கு நடனமாகும். இந்த காவடிகள் பெரும்பாலும் பூக்கள் மற்றும் மயில் இறகுகளால் அலங்கரிக்கப்படுகின்றன.

    விரத பூஜை: பாதுகாப்பு, ஆரோக்கியம் மற்றும் வெற்றிக்காக முருகனின் அருளைப் பெறுவதற்காக வீடுகள் மற்றும் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் சடங்குகள் செய்யப்படுகின்றன.

    கதை சொல்லுதல்: முருகப்பெருமான் சூரபத்மனை வென்றதன் புராணக்கதை இந்த நேரத்தில் பாடல்கள் மற்றும் கதைகள் மூலம் மீண்டும் சொல்லப்படுகிறது.

சஷ்டி விரதம் ஒரு மத அனுசரிப்பாக மட்டுமல்லாமல், சமூகங்கள் தங்கள் பகிரப்பட்ட நம்பிக்கைகள் மற்றும் மரபுகளைக் கொண்டாட ஒரு கலாச்சார நிகழ்வாகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. முருகன் மீதான பக்தியை வெளிப்படுத்தவும், சவால்களை சமாளிப்பது மற்றும் வெற்றியை அடைவது உள்ளிட்ட வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களுக்கான அவரது வழிகாட்டுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற பக்தர்கள் இது ஒரு வாய்ப்பாகும்.