சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் in ஜூன் 2024

சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் இன்று

இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் இல்லை

முந்தைய சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் தேதி

முந்தைய சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் தேதி- 26 May 2024,Sunday From 06:06 PM, May 26 To 04:53 PM, May 27

அடுத்த சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் தேதி

அடுத்த சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் தேதி- 24 Jun 2024,Monday From 07:30 AM, Jul 24 To 04:39 AM, Jul 25
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
29 Jan 2024 Monday 06:10 AM, Jan 29 08:54 AM, Jan 30 Lambodara Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
28 Feb 2024 Wednesday 01:53 AM, Feb 28 04:18 AM, Feb 29 Dwijapriya Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
28 Mar 2024 Thursday 06:56 PM, Mar 28 08:20 PM, Mar 29 Bhalachandra Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
27 Apr 2024 Saturday 08:17 AM, Apr 27 08:21 AM, Apr 28 Vikata Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
26 May 2024 Sunday 06:06 PM, May 26 04:53 PM, May 27 Ekadanta Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
24 Jun 2024 Monday 07:30 AM, Jul 24 04:39 AM, Jul 25 Gajanana Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
25 Jun 2024 Tuesday 01:23 AM, Jun 25 11:10 PM, Jun 25 Krishnapingala Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
22 Aug 2024 Thursday 01:46 PM, Aug 22 10:38 AM, Aug 23 Heramba Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
20 Sep 2024 Friday 09:15 PM, Sep 20 06:13 PM, Sep 21 Vighnaraja Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
20 Oct 2024 Sunday 06:46 AM, Oct 20 04:16 AM, Oct 21 Vakratunda Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
18 Nov 2024 Monday 06:55 PM, Nov 18 05:28 PM, Nov 19 Ganadhipa Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
18 Dec 2024 Wednesday 10:06 AM, Dec 18 10:02 AM, Dec 19 Akhuratha Sankashti Chaturthi சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்

"Sangadahara Chathurti" is a significant Hindu festival celebrated primarily in the southern states of India, particularly in Tamil Nadu. It falls on the fourth day (Chathurti) of the lunar month, usually during the Tamil month of Aadi, which corresponds to July-August in the Gregorian calendar. This festival holds special importance for devotees of Lord Ganesha, the elephant-headed deity of wisdom, prosperity, and the remover of obstacles.

Significance of Sangadahara Chathurti:
Sangadahara Chathurti is observed to seek the blessings and divine grace of Lord Ganesha. It is believed that worshiping Lord Ganesha on this day can help in overcoming obstacles, achieving success, and attaining wisdom. The word "Sangadahara" in Tamil means "to remove obstacles," and Chathurti refers to the fourth day of the lunar month. Hence, this festival is dedicated to invoking Lord Ganesha's blessings for the removal of hurdles and for a smooth and prosperous life.

Rituals and Observances:

    Ganesha Worship: Devotees prepare for Sangadahara Chathurti by cleaning and decorating their homes and the place of worship. They create a beautiful altar or shrine for Lord Ganesha, often using clay or turmeric idols of the deity.

    Ganesh Puja: The main ritual involves performing a special puja (prayer) to Lord Ganesha. This puja includes the offering of various items such as fruits, flowers, coconut, modak (a sweet delicacy considered Lord Ganesha's favorite), and other sweets. The priest or head of the household conducts the puja with devotion.

    Chanting of Mantras: Devotees recite sacred mantras dedicated to Lord Ganesha, seeking his blessings for the removal of obstacles and for success in their endeavors.

    Fasting and Observance: Some devotees choose to observe a fast or eat simple vegetarian meals on this day as a mark of devotion and purity.

    Prayers and Bhajans: Throughout the day, devotees sing devotional songs (bhajans) and offer heartfelt prayers to Lord Ganesha.

    Visit to Ganesha Temples: Many devotees also visit Ganesha temples to seek the deity's blessings. Temples are adorned with colorful decorations, and priests conduct special rituals.

Sangadahara Chathurti is a beautiful and spiritually enriching festival that highlights the reverence for Lord Ganesha in Hindu culture. It serves as a reminder of the importance of seeking divine blessings to overcome life's challenges and obstacles. It is a day of devotion, reflection, and the celebration of Lord Ganesha's wisdom and grace.

"சங்கடஹர சதுர்த்தி" என்பது முதன்மையாக இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடப்படும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இந்து பண்டிகையாகும். இது சந்திர மாதத்தின் நான்காவது நாளில் (சதுர்த்தி) விழுகிறது, பொதுவாக தமிழ் மாதமான ஆடியின் போது, ​​இது கிரிகோரியன் நாட்காட்டியில் ஜூலை-ஆகஸ்டுக்கு ஒத்திருக்கிறது. ஞானம், செழிப்பு மற்றும் தடைகளை நீக்கும் யானைத் தலை தெய்வமான விநாயகப் பெருமானின் பக்தர்களுக்கு இந்த திருவிழா சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

சங்கடஹர சதுர்த்தியின் முக்கியத்துவம்:
விநாயகப் பெருமானின் அருள் மற்றும் தெய்வீக அருளைப் பெற சங்கடஹர சதுர்த்தி அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் விநாயகப் பெருமானை வழிபட்டால் தடைகள் நீங்கி வெற்றி கிடைக்கும், ஞானம் பெறலாம் என்பது நம்பிக்கை. தமிழில் "சங்கடஹரா" என்ற சொல்லுக்கு "தடைகளை நீக்குவது" என்று பொருள், சதுர்த்தி என்பது சந்திர மாதத்தின் நான்காவது நாளைக் குறிக்கிறது. எனவே, தடைகள் நீங்கி, சுமுகமான மற்றும் வளமான வாழ்க்கைக்காக விநாயகப் பெருமானின் அருளைப் பெறுவதற்காக இந்த திருவிழா அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சடங்குகள் மற்றும் அனுசரிப்புகள்:

    விநாயகர் வழிபாடு: சங்கடஹர சதுர்த்திக்கு பக்தர்கள் தங்கள் வீடு மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களை சுத்தம் செய்து அலங்கரித்து வருகின்றனர். அவர்கள் பெரும்பாலும் களிமண் அல்லது மஞ்சள் சிலைகளைப் பயன்படுத்தி விநாயகப் பெருமானுக்கு அழகான பலிபீடம் அல்லது சன்னதியை உருவாக்குகிறார்கள்.

    கணேஷ் பூஜை: விநாயகப் பெருமானுக்கு விசேஷ பூஜை (பிரார்த்தனை) செய்வது முக்கிய சடங்கு. இந்த பூஜையில் பழங்கள், பூக்கள், தேங்காய், மோதகம் (விநாயகப் பெருமானுக்கு விருப்பமானதாகக் கருதப்படும் இனிப்புப் பண்டம்) மற்றும் பிற இனிப்புகள் போன்ற பல்வேறு பொருட்களை வழங்குவது அடங்கும். பூசாரி அல்லது வீட்டுத் தலைவர் பக்தியுடன் பூஜை நடத்துகிறார்.

    மந்திரங்களை உச்சரித்தல்: விநாயகப் பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட புனித மந்திரங்களை பக்தர்கள் ஓதுகிறார்கள், தடைகள் நீங்கவும், தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறவும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுங்கள்.

    உண்ணாவிரதம் மற்றும் அனுசரிப்பு: சில பக்தர்கள் பக்தி மற்றும் தூய்மையின் அடையாளமாக இந்த நாளில் விரதத்தை கடைபிடிக்க அல்லது எளிய சைவ உணவை உண்பதை தேர்வு செய்கிறார்கள்.

    பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பஜனைகள்: நாள் முழுவதும், பக்தர்கள் பக்தி பாடல்கள் (பஜனைகள்) பாடி, விநாயகப் பெருமானுக்கு மனப்பூர்வமான பிரார்த்தனைகளைச் செய்கிறார்கள்.

    விநாயகர் கோவில்களுக்கு வருகை: பல பக்தர்கள் விநாயகர் கோவில்களுக்கும் சென்று குலதெய்வத்தின் அருளைப் பெறுகின்றனர். கோயில்கள் வண்ணமயமான அலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன, பூசாரிகள் சிறப்பு சடங்குகளை நடத்துகிறார்கள்.

சங்கடஹர சதுர்த்தி என்பது இந்து கலாச்சாரத்தில் விநாயகப் பெருமானின் மரியாதையை எடுத்துக்காட்டும் ஒரு அழகான மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் செழுமைப்படுத்தும் பண்டிகையாகும். வாழ்க்கையின் சவால்கள் மற்றும் தடைகளை கடக்க தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை நாடுவதன் முக்கியத்துவத்தை இது நினைவூட்டுகிறது. இது பக்தி, பிரதிபலிப்பு மற்றும் விநாயகப் பெருமானின் ஞானம் மற்றும் கருணையைக் கொண்டாடும் நாள்.