பௌர்ணமி நாட்கள் in ஜூலை 2024

பௌர்ணமி நாட்கள் இன்று

இன்று பௌர்ணமி நாட்கள் இல்லை

முந்தைய பௌர்ணமி நாட்கள் தேதி

முந்தைய பௌர்ணமி நாட்கள் தேதி- 21 Jun 2024,Friday From Jun 21, 7:32 am To Jun 22, 6:37 am

அடுத்த பௌர்ணமி நாட்கள் தேதி

அடுத்த பௌர்ணமி நாட்கள் தேதி- 20 Jul 2024,Saturday From Jul 20, 5:59 pm To Jul 21, 3:47 pm
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
24 Jan 2024 Wednesday Jan 24, 9:50 pm Jan 25, 11:24 pm Paush Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
24 Jan 2024 Wednesday Jan 24, 9:50 pm Jan 25, 11:24 pm Paush Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
23 Feb 2024 Friday Feb 23, 3:34 pm Feb 24, 6:00 pm Magha Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
24 Mar 2024 Sunday Mar 24, 9:55 am Mar 25, 12:30 pm Hutasani Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
23 Apr 2024 Tuesday Apr 23, 3:26 am Apr 24, 5:18 am Chaitra Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
22 May 2024 Wednesday May 22, 6:48 pm May 23, 7:23 pm Buddha Purnima, Vaishakha Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
21 Jun 2024 Friday Jun 21, 7:32 am Jun 22, 6:37 am Deva Snana Purnima, Jyeshta Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
20 Jul 2024 Saturday Jul 20, 5:59 pm Jul 21, 3:47 pm Guru Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
19 Aug 2024 Monday Aug 19, 3:05 am Aug 19, 11:55 pm Narali Purnima, Jandhyala Purnima, Sravana Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
17 Sep 2024 Tuesday Sep 17, 11:44 am Sep 18, 8:04 am Bhadrapada Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
16 Oct 2024 Wednesday Oct 16, 8:41 pm Oct 17, 4:56 pm Sharad Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
15 Nov 2024 Friday Nov 15, 6:19 am Nov 16, 2:58 am Kartik Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
14 Dec 2024 Saturday Dec 14, 4:59 pm Dec 15, 2:31 pm Margashirsha Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்
14 Dec 2024 Saturday Dec 14, 4:59 pm Dec 15, 2:31 pm Margashirsha Purnima பௌர்ணமி நாட்கள்

Purnima, also known as "Full Moon Day," is an auspicious day in the Hindu lunar calendar when the moon appears in its full form, representing the completion of one lunar cycle. It occurs roughly once a month, on the fifteenth day of the bright half (Shukla Paksha) of the lunar month. Purnima holds significant cultural, religious, and spiritual importance in various traditions.

Importance of Purnima:

    Religious Significance: Purnima is considered a sacred day in Hinduism, Buddhism, and Jainism. Many festivals and rituals are observed on this day to honor deities and seek their blessings. For example, the full moon day of Kartik (October-November) is celebrated as Kartik Purnima, which holds great significance in various regional festivals like Guru Nanak Jayanti and Tulsi Vivah.

    Spiritual Practices: Purnima is believed to be a time of heightened spiritual energy and a favorable period for meditation, prayer, and spiritual activities. Many people fast or engage in acts of charity on this day to purify their minds and seek spiritual progress.

    Festivals and Celebrations: Several festivals are celebrated on Purnima, making it a joyful occasion for communities and families. For instance, Holi, the festival of colors, is celebrated on the full moon day in the month of Phalguna (February-March). Raksha Bandhan, a festival celebrating the bond between brothers and sisters, is also observed on Purnima.

    Lunar Influence: The full moon is believed to have a significant impact on human emotions and behavior. In some cultures, people avoid making important decisions during the full moon, as it is thought to heighten emotions and amplify energies.

    Nature and Agriculture: In ancient times, Purnima played a crucial role in agricultural practices. The full moon provided extra light during the night, enabling farmers to work longer hours and tend to their crops. It also marked the time for certain agricultural activities like sowing and harvesting.

    Festivals of Light: Purnima is often associated with festivals of light and illumination. During Diwali, the Festival of Lights, the darkest new moon night of the year (Amavasya) is followed by the brightest full moon night (Purnima), symbolizing the triumph of light over darkness.

Overall, Purnima is a special day of spiritual significance, communal celebrations, and cultural observances. People cherish this day and participate in various rituals and festivities to enhance their spiritual connections and celebrate the cyclical nature of the lunar calendar.

 

பௌர்ணமி/பூர்ணிமா


தமிழில் பூர்ணிமாவை "பௌர்ணமி" அல்லது "பூர்ணிமா" என்று குறிப்பிடுவார்கள். மற்ற கலாச்சாரங்களில் உள்ள முக்கியத்துவத்தைப் போலவே, தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தில் பௌர்ணமி கணிசமான முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது. இது மாதம் ஒருமுறை நிகழும் பௌர்ணமி தினமாகும், இது பல்வேறு சடங்குகள் மற்றும் சடங்குகளுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பௌர்ணமியின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விளக்கம் இங்கே:

    மத முக்கியத்துவம்: பௌர்ணமி என்பது தமிழ்நாட்டின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாகும், மேலும் இது பெரும்பாலும் பல்வேறு தெய்வங்களுக்கு வழிபாடு மற்றும் பக்தியுடன் தொடர்புடையது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களில் இந்த நாளில் சிறப்பு விழாக்கள் மற்றும் பூஜைகள் (சடங்குகள்) நடத்தப்படுகின்றன. பக்தர்கள் கோயில்களுக்குச் சென்று பிரார்த்தனை செய்யவும், அபிஷேகம் (தெய்வங்களுக்கு சடங்கு ஸ்நானம்) நடத்தவும், ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும் வருகிறார்கள்.

    சிறப்பு விழாக்கள்: சில தமிழ் பண்டிகைகள் பௌர்ணமி நாட்களில் கொண்டாடப்படுகின்றன. உதாரணமாக, தமிழ் மாதமான தையில் (ஜனவரி-பிப்ரவரி) வரும் தை பௌர்ணமி, உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது, மேலும் மக்கள் தங்கள் பாவங்களைக் கழுவ ஆறுகள் மற்றும் குளங்களில் புனித நீராடுகிறார்கள். இதேபோல், பங்குனி மாதத்தில் (மார்ச்-ஏப்ரல்) கொண்டாடப்படும் பங்குனி உத்திரம், பௌர்ணமி அன்று அனுசரிக்கப்படும் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க பண்டிகையாகும்.

    உண்ணாவிரதம் மற்றும் விரதம்: தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் ஆன்மீக சுத்திகரிப்புக்காக பல பக்தர்கள் பௌர்ணமி நாட்களில் விரதங்களைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர் மற்றும் விரதம் (சபதம்) செய்கிறார்கள். அவர்கள் சில உணவுகளைத் தவிர்த்து, நாள் முழுவதும் பிரார்த்தனை மற்றும் தியானத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

    கலாச்சார கொண்டாட்டங்கள்: பௌர்ணமி என்பது தமிழ்நாட்டில் கலாச்சார விழாக்களுக்கான நேரம். சில பிராந்தியங்களில், முழு நிலவைக் கொண்டாடுவதற்கும் பாரம்பரிய கலைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் கலாச்சார நிகழ்வுகள், இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

    வகுப்புவாதக் கூட்டங்கள்: பௌர்ணமி என்பது குடும்பம் மற்றும் சமூகக் கூட்டங்களுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாகும். இந்த நாளைக் கொண்டாடவும், உணவைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், வாழ்த்துகள் மற்றும் பரிசுகளைப் பரிமாறிக் கொள்ளவும் மக்கள் ஒன்று கூடுகிறார்கள்.

    இயற்கையின் மீதான தாக்கம்: பாரம்பரிய தமிழ் கலாச்சாரத்தில், பௌர்ணமி விவசாய நடைமுறைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. விவசாயிகள் இரவு நேரங்களில், குறிப்பாக பயிர் சாகுபடியின் முக்கியமான கட்டங்களில், நிலவின் ஒளியைப் பயன்படுத்தி வயல்களில் வேலை செய்தனர்.

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: ஜோதிடம் மற்றும் வேத மரபுகளில், கிரக நிலைகளின் தாக்கத்தைத் தணிக்க சில பரிகாரங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைச் செய்வதற்கு பௌர்ணமி சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

ஒட்டுமொத்தமாக, பௌர்ணமி தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும், இது ஒற்றுமை, பாரம்பரியம் மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. மக்கள் தங்கள் ஆன்மீக நம்பிக்கைகள், கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும் சந்திர சுழற்சியால் குறிப்பிடப்படும் வாழ்க்கையின் சுழற்சி இயல்பு ஆகியவற்றை இணைக்க இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.