முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் in ஜூன் 2024

முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் இன்று

இன்று முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் இல்லை

முந்தைய முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தேதி

முந்தைய முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தேதி- 16 Jun 2024,Sunday

அடுத்த முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தேதி

அடுத்த முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தேதி- 15 Jun 2024,Saturday
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
08 Feb 2024 Thursday Lailat al Miraj முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
25 Feb 2024 Sunday Lailat al Bara'a முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
11 Mar 2024 Monday Ramadan முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
06 Apr 2024 Saturday Laylat al-Qadr முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
10 Apr 2024 Wednesday Eid al-Fitr முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
15 Jun 2024 Saturday Day of Arafah முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
16 Jun 2024 Sunday Eid al-Adha முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
07 Jul 2024 Sunday Muharram / Islamic New year முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
16 Jul 2024 Tuesday Ashura முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
16 Jul 2024 Tuesday Ashura Eve முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்
15 Sep 2024 Sunday Mawlid al-Nabi முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள்

Muslim Festival Days refer to the religious and cultural celebrations observed by Muslims worldwide. These festivals hold great religious significance and are marked by prayers, fasting, communal gatherings, and acts of charity. Muslim festival days are an integral part of Islamic tradition, and they vary based on the Islamic lunar calendar.

Muslim Festival Days are deeply rooted in Islamic faith and tradition, and they provide Muslims with an opportunity to strengthen their spiritual connection with Allah (God) and engage in acts of worship, reflection, and community engagement.

Significance and Observance:
Here are some key aspects of Muslim Festival Days:

    Eid al-Fitr: Eid al-Fitr, also known as the "Festival of Breaking the Fast," is celebrated at the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting. It is a day of thanksgiving, communal prayers, feasting, and giving to the less fortunate. Muslims often exchange gifts and new clothes during this festival.

    Eid al-Adha: Eid al-Adha, known as the "Festival of Sacrifice," commemorates the willingness of Prophet Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son as an act of obedience to Allah. It coincides with the Hajj pilgrimage to Mecca and involves the sacrifice of an animal, with the meat being distributed to those in need.

    Hijri New Year: The Islamic New Year marks the beginning of the Islamic lunar calendar. It is a time for reflection, spiritual renewal, and considering one's relationship with Allah.

    Mawlid al-Nabi: Mawlid al-Nabi, also known as the "Prophet Muhammad's Birthday," is observed to commemorate the birth of the Prophet Muhammad. It involves reading the Quran, reciting poems, and reflecting on the life and teachings of the Prophet.

    Ashura: Ashura is a significant day of fasting and reflection for both Sunni and Shia Muslims. It is observed differently by various sects within Islam and holds different meanings, including the Day of Atonement and the martyrdom of Imam Hussein for Shia Muslims.

    Laylat al-Qadr: Laylat al-Qadr, also known as the "Night of Decree" or "Night of Power," falls during the last ten days of Ramadan. It is believed to be the night when the Quran was first revealed to the Prophet Muhammad and is a night of intense prayer and worship.

    Other Occasions: Muslims also observe various other special occasions, such as the Isra and Mi'raj (the Night Journey and Ascension of the Prophet), the birth of other Islamic figures, and local cultural festivals.

Muslim Festival Days are a testament to the rich cultural and spiritual heritage of Islam. They provide Muslims with an opportunity to express their faith, seek forgiveness, and foster a sense of community and charity. These festivals promote unity among Muslims and serve as a time for reflection, gratitude, and devotion to Allah.

முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லிம்களால் கடைப்பிடிக்கப்படும் மத மற்றும் கலாச்சார கொண்டாட்டங்களைக் குறிக்கிறது. இந்த பண்டிகைகள் மத முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை மற்றும் பிரார்த்தனைகள், உண்ணாவிரதம், வகுப்புவாத கூட்டங்கள் மற்றும் தொண்டு செயல்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் இஸ்லாமிய பாரம்பரியத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும், மேலும் அவை இஸ்லாமிய சந்திர நாட்காட்டியின் அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன.

முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை மற்றும் பாரம்பரியத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளன, மேலும் அவை முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ்வுடன் (கடவுள்) ஆன்மீக தொடர்பை வலுப்படுத்தவும் வழிபாடு, பிரதிபலிப்பு மற்றும் சமூக ஈடுபாடு ஆகியவற்றில் ஈடுபடவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்களின் சில முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    ஈத் அல்-பித்ர்: "நோன்பு துறக்கும் பண்டிகை" என்றும் அழைக்கப்படும் ஈத் அல்-பித்ர், இஸ்லாமியர்களின் புனித நோன்பு மாதமான ரமலான் இறுதியில் கொண்டாடப்படுகிறது. இது நன்றி தெரிவிக்கும் நாள், கூட்டு பிரார்த்தனைகள், விருந்து, மற்றும் குறைந்த அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு கொடுப்பது. இந்த பண்டிகையின் போது முஸ்லிம்கள் அடிக்கடி பரிசுகள் மற்றும் புதிய ஆடைகளை பரிமாறிக்கொள்வார்கள்.

    ஈத் அல்-ஆதா: ஈத் அல்-அதா, "தியாகத்தின் பண்டிகை" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான ஒரு செயலாக தனது மகனை தியாகம் செய்ய நபி இப்ராஹிம் (ஆபிரகாம்) விரும்பியதை நினைவுபடுத்துகிறது. இது மக்காவுக்கான ஹஜ் யாத்திரையுடன் ஒத்துப்போகிறது மற்றும் ஒரு விலங்கின் தியாகத்தை உள்ளடக்கியது, இறைச்சி தேவைப்படுபவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது.

    ஹிஜ்ரி புத்தாண்டு: இஸ்லாமிய புத்தாண்டு இஸ்லாமிய சந்திர நாட்காட்டியின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இது சிந்தனை, ஆன்மீக புதுப்பித்தல் மற்றும் அல்லாஹ்வுடனான ஒருவரின் உறவைக் கருத்தில் கொள்வதற்கான நேரம்.

    மவ்லித் அல்-நபி: மவ்லித் அல்-நபி, "முஹம்மது நபியின் பிறந்தநாள்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது முஹம்மது நபியின் பிறப்பை நினைவுகூரும் வகையில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது குர்ஆனைப் படிப்பது, கவிதைகளைப் படிப்பது மற்றும் நபியின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.

ஆஷுரா: சுன்னி மற்றும் ஷியா முஸ்லிம்களுக்கு உண்ணாவிரதம் மற்றும் பிரதிபலிப்புக்கான குறிப்பிடத்தக்க நாள் ஆஷுரா. இது இஸ்லாத்தில் உள்ள பல்வேறு பிரிவினரால் வித்தியாசமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஷியா முஸ்லீம்களுக்கான பரிகார நாள் மற்றும் இமாம் ஹுசைனின் தியாகம் உட்பட பல்வேறு அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது.

    லைலத் அல்-கத்ர்: "ஆணையின் இரவு" அல்லது "அதிகாரத்தின் இரவு" என்றும் அழைக்கப்படும் லைலத் அல்-கத்ர், ரமலான் மாதத்தின் கடைசி பத்து நாட்களில் விழுகிறது. முஹம்மது நபிக்கு முதன்முதலில் குர்ஆன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இரவு இது என்று நம்பப்படுகிறது, மேலும் இது தீவிர பிரார்த்தனை மற்றும் வழிபாட்டின் இரவு.

    பிற சந்தர்ப்பங்கள்: இஸ்ரா மற்றும் மிஃராஜ் (நபியின் இரவுப் பயணம் மற்றும் விண்ணேற்றம்), பிற இஸ்லாமிய பிரமுகர்களின் பிறப்பு மற்றும் உள்ளூர் கலாச்சார விழாக்கள் போன்ற பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்வுகளையும் முஸ்லிம்கள் கடைபிடிக்கின்றனர்.

இஸ்லாமிய பண்டிகை நாட்கள் இஸ்லாமிய கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு சான்றாகும். அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு தங்கள் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தவும், மன்னிப்பு கேட்கவும், சமூகம் மற்றும் தொண்டு உணர்வை வளர்க்கவும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறார்கள். இந்த பண்டிகைகள் முஸ்லீம்களிடையே ஒற்றுமையை ஊக்குவிப்பதோடு, அல்லாஹ்வின் பிரதிபலிப்பு, நன்றியுணர்வு மற்றும் பக்திக்கான நேரமாக செயல்படுகின்றன.