சந்திர கிரகணம் in பிப்ரவரி 2023

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
05 May 2023 Friday 08:45 PM 01:00 AM, May 06 Penumbral சந்திர கிரகணம்
28 Oct 2023 Saturday 11:32 PM 03:55 AM, Oct 29 Penumbral சந்திர கிரகணம்
29 Oct 2023 Sunday 01:06 AM 02:22 AM Partial சந்திர கிரகணம்