இந்து பண்டிகை நாட்கள் in மே 2024

இந்து பண்டிகை நாட்கள் இன்று

இன்று இந்து பண்டிகை நாட்கள் இல்லை

முந்தைய இந்து பண்டிகை நாட்கள் தேதி

முந்தைய இந்து பண்டிகை நாட்கள் தேதி- 24 May 2024,Thursday

அடுத்த இந்து பண்டிகை நாட்கள் தேதி

அடுத்த இந்து பண்டிகை நாட்கள் தேதி- 10 May 2024,Friday
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
15 Jan 2024 Monday Uttarayana Sankranti , Pongal இந்து பண்டிகை நாட்கள்
21 Jan 2024 Sunday Pushya (Paush) Putrada Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
25 Jan 2024 Thursday Paush Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
25 Jan 2024 Thursday Thaipusam இந்து பண்டிகை நாட்கள்
29 Jan 2024 Monday Sankasta Chaturthi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
09 Feb 2024 Friday Mauni Amavas இந்து பண்டிகை நாட்கள்
13 Feb 2024 Tuesday Kumbha Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
14 Feb 2024 Wednesday Vasant Panchami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Feb 2024 Friday Bhishma Ashtami , Ratha Saptami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
24 Feb 2024 Saturday Magha Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
14 Mar 2024 Thursday Meena Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
20 Mar 2024 Wednesday Amalaki Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
24 Mar 2024 Sunday Holika Dahan இந்து பண்டிகை நாட்கள்
25 Mar 2024 Monday Holi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
02 Apr 2024 Tuesday Sheetala Ashtami , Basoda இந்து பண்டிகை நாட்கள்
08 Apr 2024 Monday Surya Grahan , Somvati Amavas இந்து பண்டிகை நாட்கள்
09 Apr 2024 Tuesday Ugadi , Gudi Padwa இந்து பண்டிகை நாட்கள்
11 Apr 2024 Thursday Gauri Puja/Gangaur இந்து பண்டிகை நாட்கள்
13 Apr 2024 Saturday Solar New Year இந்து பண்டிகை நாட்கள்
14 Apr 2024 Sunday Yamuna Chath இந்து பண்டிகை நாட்கள்
17 Apr 2024 Wednesday Sri Rama Navami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
23 Apr 2024 Tuesday Hanuman Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
10 May 2024 Friday Akshaya Tritiya , ParashuRam Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
14 May 2024 Tuesday Vrishabha Sankranti , Ganga Saptami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
17 May 2024 Friday Sita Navami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
21 May 2024 Tuesday Narasimha Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
23 May 2024 Thursday Buddha Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
24 May 2024 Friday Narada Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
06 Jun 2024 Thursday Wat Savitri Vrat , Shani Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
15 Jun 2024 Saturday Mithuna Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Jun 2024 Sunday Ganga Dussehra இந்து பண்டிகை நாட்கள்
21 Jun 2024 Friday Vat Purnima Vrat இந்து பண்டிகை நாட்கள்
02 Jul 2024 Tuesday Yogini Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
07 Jul 2024 Sunday Jagannath Rathyatra இந்து பண்டிகை நாட்கள்
12 Jul 2024 Friday Dakshinayana Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Jul 2024 Tuesday Dakshinayana Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
21 Jul 2024 Sunday Guru Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
07 Aug 2024 Wednesday Hariyali Teej இந்து பண்டிகை நாட்கள்
09 Aug 2024 Friday Nag Panchami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Aug 2024 Friday Simha Sankranti , Varalakshmi Vrat , Shravana Putrada Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
19 Aug 2024 Monday Narali Purnima , Raksha Bandhan இந்து பண்டிகை நாட்கள்
22 Aug 2024 Thursday Kajari Teej இந்து பண்டிகை நாட்கள்
26 Aug 2024 Monday Krishna Janmashtami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
02 Sep 2024 Monday Somvati Amavas இந்து பண்டிகை நாட்கள்
06 Sep 2024 Friday Hartalika Teej இந்து பண்டிகை நாட்கள்
07 Sep 2024 Saturday Ganesh Chaturthi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
08 Sep 2024 Sunday Rishi Panchami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
11 Sep 2024 Wednesday Radha Ashtami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Sep 2024 Monday Kanya Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
17 Sep 2024 Tuesday Ganesh Visarjan , Anant Chaturdashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
18 Sep 2024 Wednesday Pratipada Shraddha , Chandra Grahan , BhadraPad Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
02 Oct 2024 Wednesday Surya Grahan , SarvaPitru Amavasya இந்து பண்டிகை நாட்கள்
03 Oct 2024 Thursday Navratri Started இந்து பண்டிகை நாட்கள்
09 Oct 2024 Wednesday Saraswati Avahan இந்து பண்டிகை நாட்கள்
10 Oct 2024 Thursday Sarasvati Puja இந்து பண்டிகை நாட்கள்
11 Oct 2024 Friday Maha Navami , Durga Ashtami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
12 Oct 2024 Saturday Dussehra இந்து பண்டிகை நாட்கள்
14 Oct 2024 Monday Papankusha Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
17 Oct 2024 Thursday Tula Sankranti , Sharad Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
20 Oct 2024 Sunday Karwa Chauth இந்து பண்டிகை நாட்கள்
24 Oct 2024 Thursday Ahoi Ashtami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
29 Oct 2024 Tuesday Dhan Teras இந்து பண்டிகை நாட்கள்
31 Oct 2024 Thursday Narak Chaturdashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
01 Nov 2024 Friday Diwali/Lakshami Puja இந்து பண்டிகை நாட்கள்
02 Nov 2024 Saturday Gowardhan Puja இந்து பண்டிகை நாட்கள்
03 Nov 2024 Sunday Bhaiya Duj இந்து பண்டிகை நாட்கள்
07 Nov 2024 Thursday Chhath Puja இந்து பண்டிகை நாட்கள்
11 Nov 2024 Monday Kansa Vadh இந்து பண்டிகை நாட்கள்
13 Nov 2024 Wednesday Tulasi Vivah இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Nov 2024 Saturday Vrischika Sankranti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
22 Nov 2024 Friday Kalabhairav Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
06 Dec 2024 Friday Vivah Panchami இந்து பண்டிகை நாட்கள்
11 Dec 2024 Wednesday Gita Jayanti , Mokshada Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
14 Dec 2024 Saturday Dattatreya Jayanti இந்து பண்டிகை நாட்கள்
15 Dec 2024 Sunday Dhanu Sankranti , Margashirsha Purnima இந்து பண்டிகை நாட்கள்
16 Dec 2024 Monday Gita Jayanti , Mokshada Ekadashi இந்து பண்டிகை நாட்கள்
30 Dec 2024 Monday Somvati Amavas இந்து பண்டிகை நாட்கள்

Hindu Festival Days refer to the numerous religious and cultural celebrations observed by Hindus throughout the year. These festivals are characterized by rituals, ceremonies, feasts, and various forms of worship and are an integral part of Hindu tradition. Hindu festival days are marked by their diversity, significance, and the joyous spirit with which they are celebrated.

Hindu Festival Days encompass a wide array of celebrations, each with its own unique customs, stories, and significance. These festivals are observed based on the lunar calendar and are deeply rooted in religious and cultural traditions. They provide an opportunity for devotees to express their devotion to deities, strengthen community bonds, and celebrate the diversity of Hinduism.

Significance and Observance:
Here are some key aspects of Hindu Festival Days:

    Diverse Festivals: Hinduism is known for its diversity, and this is reflected in the multitude of festivals celebrated. Major festivals include Diwali (Festival of Lights), Holi (Festival of Colors), Navaratri (Nine Nights Festival), Durga Puja, Ganesh Chaturthi, and many more.

    Religious Worship: Festivals are marked by elaborate rituals, pujas (prayers), and ceremonies at temples and homes. Devotees offer prayers, flowers, incense, and sweets to deities.

    Mythological Significance: Most festivals are associated with specific mythological stories and events. These narratives often emphasize the triumph of good over evil, the victory of light over darkness, and the importance of righteousness.

    Feasting and Sharing: Festivals are times of feasting and sharing. Families come together to prepare special dishes, exchange gifts, and share meals with neighbors and relatives.

    Decorations and Lights: Homes and public spaces are adorned with colorful decorations, flowers, rangoli (artistic patterns), and illuminated with lamps and candles.

    Community and Social Harmony: Festivals provide an opportunity for community bonding and fostering social harmony. People of all ages participate in the festivities.

    Cultural Performances: Many festivals include cultural performances such as dance, music, and drama. These showcase the rich cultural heritage of the region.

    Pilgrimages: Some festivals involve pilgrimages to sacred places or rivers for ritual bathing, such as the Kumbh Mela, one of the largest religious gatherings in the world.

    Fast and Prayer: Some devotees observe fasting as a form of devotion during festivals, breaking their fast with a special meal or prasad (blessed food).

Hindu Festival Days are a vibrant and integral part of Hindu life and spirituality. They embody the values of devotion, gratitude, and celebration, and they emphasize the interconnectedness of the material and spiritual aspects of life. These festivals transcend regional boundaries and are celebrated with fervor by Hindus worldwide

இந்து பண்டிகை நாட்கள் என்பது ஆண்டு முழுவதும் இந்துக்களால் அனுசரிக்கப்படும் ஏராளமான மத மற்றும் கலாச்சார கொண்டாட்டங்களைக் குறிக்கிறது. இந்த பண்டிகைகள் சடங்குகள், சடங்குகள், விருந்துகள் மற்றும் பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகளால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் இந்து பாரம்பரியத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். இந்து பண்டிகை நாட்கள் அவற்றின் பன்முகத்தன்மை, முக்கியத்துவம் மற்றும் அவை கொண்டாடப்படும் மகிழ்ச்சியான ஆவி ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகின்றன.

இந்து பண்டிகை நாட்கள் பலவிதமான கொண்டாட்டங்களை உள்ளடக்கியது, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான பழக்கவழக்கங்கள், கதைகள் மற்றும் முக்கியத்துவத்துடன். இந்த பண்டிகைகள் சந்திர நாட்காட்டியின் அடிப்படையில் அனுசரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் மத மற்றும் கலாச்சார மரபுகளில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளன. பக்தர்கள் தங்கள் தெய்வ பக்தியை வெளிப்படுத்தவும், சமூகப் பிணைப்பை வலுப்படுத்தவும், இந்து மதத்தின் பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டாடவும் அவை வாய்ப்பளிக்கின்றன.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
இந்து பண்டிகை நாட்களின் சில முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    பல்வேறு பண்டிகைகள்: இந்து மதம் அதன் பன்முகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்றது, மேலும் இது கொண்டாடப்படும் பல பண்டிகைகளில் பிரதிபலிக்கிறது. முக்கிய பண்டிகைகளில் தீபாவளி (விளக்குகளின் திருவிழா), ஹோலி (வண்ணங்களின் திருவிழா), நவராத்திரி (ஒன்பது இரவுகள் திருவிழா), துர்கா பூஜை, கணேஷ் சதுர்த்தி மற்றும் பல.

    மத வழிபாடு: திருவிழாக்கள் விரிவான சடங்குகள், பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் கோவில்கள் மற்றும் வீடுகளில் விழாக்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. பக்தர்கள் தெய்வங்களுக்கு பிரார்த்தனை, மலர்கள், தூபங்கள் மற்றும் இனிப்புகளை வழங்குகிறார்கள்.

    புராண முக்கியத்துவம்: பெரும்பாலான திருவிழாக்கள் குறிப்பிட்ட புராணக் கதைகள் மற்றும் நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புடையவை. இந்த கதைகள் பெரும்பாலும் தீமையின் மீது நன்மையின் வெற்றி, இருளின் மீது ஒளியின் வெற்றி மற்றும் நீதியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றன.

விருந்து மற்றும் பகிர்தல்: பண்டிகைகள் விருந்து மற்றும் பகிர்வு நேரங்கள். விசேஷ உணவுகள் தயாரிப்பதற்கும், பரிசுகளைப் பரிமாறிக்கொள்வதற்கும், அயலவர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் உணவைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் குடும்பங்கள் ஒன்று கூடுகின்றன.

    அலங்காரங்கள் மற்றும் விளக்குகள்: வீடுகள் மற்றும் பொது இடங்கள் வண்ணமயமான அலங்காரங்கள், மலர்கள், ரங்கோலி (கலை வடிவங்கள்) மற்றும் விளக்குகள் மற்றும் மெழுகுவர்த்திகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

    சமூகம் மற்றும் சமூக நல்லிணக்கம்: பண்டிகைகள் சமூகப் பிணைப்புக்கும் சமூக நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்பதற்கும் வாய்ப்பளிக்கின்றன. அனைத்து வயதினரும் விழாக்களில் பங்கேற்கின்றனர்.

    கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள்: பல திருவிழாக்களில் நடனம், இசை மற்றும் நாடகம் போன்ற கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் அடங்கும். இவை இப்பகுதியின் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

    புனித யாத்திரைகள்: சில பண்டிகைகளில் புனித ஸ்தலங்கள் அல்லது நதிகளுக்கு புனித நீராடுவது அடங்கும், அதாவது கும்பமேளா, உலகின் மிகப்பெரிய மதக் கூட்டங்களில் ஒன்றாகும்.

    உண்ணாவிரதம் மற்றும் பிரார்த்தனை: சில பக்தர்கள் பண்டிகைகளின் போது உண்ணாவிரதத்தை பக்தியின் ஒரு வடிவமாகக் கடைப்பிடிக்கின்றனர், சிறப்பு உணவு அல்லது பிரசாதத்துடன் (ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உணவு) தங்கள் நோன்பை முறித்துக் கொள்கிறார்கள்.

இந்து பண்டிகை நாட்கள் இந்து வாழ்க்கை மற்றும் ஆன்மீகத்தின் துடிப்பான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். அவை பக்தி, நன்றியுணர்வு மற்றும் கொண்டாட்டத்தின் மதிப்புகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் அவை வாழ்க்கையின் பொருள் மற்றும் ஆன்மீக அம்சங்களின் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதை வலியுறுத்துகின்றன. இந்தப் பண்டிகைகள் பிராந்திய எல்லைகளைக் கடந்து உலகெங்கிலும் உள்ள இந்துக்களால் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகின்றன