கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள் in ஜூலை 2023

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
06 Jan 2023 Friday 02:14 AM, Jan 06 04:37 AM, Jan 07 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
05 Feb 2023 Sunday 09:30 PM, Feb 04 11:58 PM, Feb 05 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
07 Mar 2023 Tuesday 04:17 PM, Mar 06 06:10 PM, Mar 07 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
05 Apr 2023 Wednesday 09:19 AM, Mar 05 10:04 AM, Apr 06 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
05 May 2023 Friday 11:44 PM, May 04 11:03 PM, May 05 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
03 Jun 2023 Saturday 11:16 AM, Jun 03 09:11 AM, Jun 04 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
03 Jul 2023 Monday 08:21 PM, Jul 02 05:08 PM, Jul 03 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
01 Aug 2023 Tuesday 03:51 AM, Aug 01 12:01 AM, Aug 02 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
30 Aug 2023 Wednesday 10:58 AM, Aug 30 07:05 AM, Aug 31 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
29 Sep 2023 Friday 06:49 PM, Sep 28 03:27 PM, Sep 29 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
28 Oct 2023 Saturday 04:17 AM, Oct 28 01:53 AM, Oct 29 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
27 Nov 2023 Monday 03:53 PM, Nov 26 02:45 PM, Nov 27 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்
26 Dec 2023 Tuesday 05:46 AM, Dec 26 06:02 AM, Dec 27 Girivalam கிரிவலம் செல்ல உகந்த நாட்கள்

Girivalam is a sacred practice and pilgrimage observed by devotees of Lord Arunachaleswarar (Shiva) in the town of Thiruvannamalai in Tamil Nadu, India. It involves circumambulating the holy Arunachala Hill, also known as Annamalai Hill, as an act of devotion and spiritual purification. Girivalam is typically performed on specific days or during full moon nights.

Girivalam is an ancient and spiritually significant practice that draws thousands of devotees to Thiruvannamalai each year. The practice involves walking around the base of the Arunachala Hill, which is considered a manifestation of Lord Shiva. The circumambulation is done as an act of devotion, seeking blessings, and spiritual purification.

Significance and Observance:
Here are the key aspects of Girivalam:

    Arunachala Hill: Arunachala, also known as Annamalai, is revered as a sacred hill that embodies the divine presence of Lord Shiva. It is believed that circumambulating the hill can lead to spiritual enlightenment and liberation from the cycle of birth and death.

    Full Moon Nights: While Girivalam can be performed on any day, it is especially auspicious and popular during full moon nights. The light of the full moon is considered spiritually potent, enhancing the pilgrimage's significance.

    Customs and Rituals: Devotees often begin their Girivalam pilgrimage from the Annamalaiyar Temple in Thiruvannamalai. They walk barefoot, chant prayers, and perform rituals along the way. Many carry holy water from the temple and offer it to the deity at specific points around the hill.

    Spiritual Benefits: Girivalam is believed to bestow various spiritual benefits, including the purification of the soul, the removal of sins, and the fulfillment of prayers and wishes. Devotees seek inner peace, enlightenment, and divine grace through this practice.

    Community Gathering: The pilgrimage is not just an individual spiritual journey but also a communal one. Devotees from different backgrounds and regions come together to participate in this sacred practice.

    Challenges and Devotion: Girivalam can be physically demanding, especially during full moon nights when large crowds gather. Devotees overcome challenges such as fatigue and long walks out of sheer devotion and determination.

    Environmental Conservation: Thiruvannamalai authorities have taken steps to preserve the natural beauty and ecology of the Arunachala Hill. Devotees are encouraged to maintain cleanliness and respect the environment during the pilgrimage.

Girivalam is a powerful spiritual practice that symbolizes the journey of the soul towards self-realization. It embodies the belief in the transformative power of devotion, the sanctity of nature, and the importance of self-purification in the pursuit of spiritual goals.

கிரிவலம் என்பது இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவண்ணாமலை நகரத்தில் உள்ள அருணாசலேஸ்வரர் (சிவன்) பக்தர்களால் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு புனிதமான நடைமுறை மற்றும் யாத்திரை ஆகும். இது அண்ணாமலை மலை என்றும் அழைக்கப்படும் புனித அருணாச்சல மலையை பக்தி மற்றும் ஆன்மீக சுத்திகரிப்பு செயலாக வலம் வருவதை உள்ளடக்கியது. கிரிவலம் பொதுவாக குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லது முழு நிலவு இரவுகளில் செய்யப்படுகிறது.

கிரிவலம் என்பது பழமையான மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடைமுறையாகும், இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களை திருவண்ணாமலைக்கு ஈர்க்கிறது. சிவபெருமானின் வெளிப்பாடாகக் கருதப்படும் அருணாச்சல மலையின் அடிவாரத்தைச் சுற்றி நடப்பது இந்த நடைமுறையில் அடங்கும். சுற்றம் என்பது பக்தி, ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் ஆன்மீக சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றின் செயலாக செய்யப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
கிரிவலத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    அருணாச்சல மலை: அண்ணாமலை என்றும் அழைக்கப்படும் அருணாச்சலா, சிவபெருமானின் தெய்வீக இருப்பை உணர்த்தும் புனித மலையாக போற்றப்படுகிறது. இந்த மலையை சுற்றிவருவது ஆன்மீக ஞானம் மற்றும் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் இருந்து விடுதலை பெற வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    பௌர்ணமி இரவுகள்: கிரிவலம் எந்த நாளிலும் செய்யப்படலாம் என்றாலும், பௌர்ணமி இரவுகளில் இது மிகவும் புனிதமானது மற்றும் பிரபலமானது. முழு நிலவின் ஒளி ஆன்மீக ரீதியில் சக்திவாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, இது யாத்திரையின் முக்கியத்துவத்தை அதிகரிக்கிறது.

    பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகள்: திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோயிலில் இருந்து பக்தர்கள் அடிக்கடி கிரிவலம் செல்வது வழக்கம். அவர்கள் வெறுங்காலுடன் நடக்கிறார்கள், பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள், வழியில் சடங்குகளைச் செய்கிறார்கள். பலர் கோயிலில் இருந்து புனித நீரை எடுத்துச் சென்று மலையைச் சுற்றியுள்ள குறிப்பிட்ட இடங்களில் தெய்வத்திற்கு சமர்ப்பிப்பார்கள்.

    ஆன்மீக பலன்கள்: கிரிவலம் ஆன்மாவை சுத்தப்படுத்துதல், பாவங்களை நீக்குதல் மற்றும் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுதல் உட்பட பல்வேறு ஆன்மீக நன்மைகளை வழங்குவதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த நடைமுறையின் மூலம் பக்தர்கள் உள் அமைதி, ஞானம் மற்றும் தெய்வீக அருளை நாடுகின்றனர்.

    சமூக ஒன்றுகூடல்: யாத்திரை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட ஆன்மீகப் பயணம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு சமூகப் பயணம். இந்த புனிதமான நடைமுறையில் பங்கேற்பதற்காக பல்வேறு பின்னணிகள் மற்றும் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் ஒன்று கூடுகின்றனர்.

    சவால்கள் மற்றும் பக்தி: கிரிவலம் உடல் ரீதியாக கடினமாக இருக்கும், குறிப்பாக பௌர்ணமி இரவுகளில் அதிக மக்கள் கூடும் போது. பக்தர்கள் சோர்வு மற்றும் நீண்ட நடைப்பயணங்கள் போன்ற சவால்களை சமாளிப்பது முழு பக்தி மற்றும் உறுதிப்பாடு.

    சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு: அருணாச்சல மலையின் இயற்கை அழகையும், சூழலியலையும் பாதுகாக்க திருவண்ணாமலை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். யாத்திரையின் போது பக்தர்கள் தூய்மையைப் பேணவும், சுற்றுச்சூழலை மதிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

கிரிவலம் என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆன்மீக பயிற்சியாகும், இது ஆன்மாவின் சுய-உணர்தலுக்கான பயணத்தை குறிக்கிறது. இது பக்தியின் மாற்றும் சக்தி, இயற்கையின் புனிதம் மற்றும் ஆன்மீக இலக்குகளைப் பின்தொடர்வதில் சுய சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை உள்ளடக்கியது.