ரிஷபம்(கிருத்திகை 2-ஆம் பாதம் முதல், ரோகிணி, மிருகசிரீஷம் 2-ஆம் பாதம்) ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023

MonthStarting Date & TimeEnding Date & TimeRasi
January 19 Jan 2023,03.18 pm 21 Jan 2023,02.53 pm ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
February 16 Feb 2023,12.46 am 18 Feb 2023,01.48 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
March 15 Mar 2023,07.33 am 17 Mar 2023,10.48 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
April 11 Apr 2023,12.58 pm 13 Apr 2023,04.22 pm ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
May 08 May 2023, 07.10 pm 10 May 2023, 09.48 pm ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
June 05 Jun 2023,03.23 am 07 Jun 2023,04.40 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
July 02 Jul 2023,01.18 pm 04 Jul 2023, 01.44 pm ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
July 29 Jul 2023,11.34 pm 01 Aug 2023,12.16 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
August 26 Aug 2023, 08.37 am 28 Aug 2023, 10.39 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
September 22 Sep 2023,03.34 pm 24 Sep 2023,07.18 pm ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
October 19 Oct 2023,09.03 pm 22 Oct 2023,01.38 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
November 16 Nov 2023,03.00 am 18 Nov 2023,07.00 am ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023
December 13 Dec 2023,11.05 am 15 Dec 2023,01.44 pm ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம தேதிகள் 2023

ரிஷபம் (கிருத்திகை 2-ஆம் பாதம் முதல், ரோகிணி, மிருகசிரீஷம் 2-ஆம் பாதம்) ராசி சந்திராஷ்டம தேதி

சந்திராஷ்டமம் என்பது இந்து நாட்காட்டியில் சந்திர மாதத்தின் ஒவ்வொரு பாதியிலும் எட்டாவது திதியை (சந்திர நாள்) குறிக்கிறது. "சந்திராஷ்டமா" என்ற வார்த்தை இரண்டு சமஸ்கிருத வார்த்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்டது: "சந்திரா," அதாவது சந்திரன் மற்றும் "அஷ்டமா", அதாவது எட்டாவது. இது இந்து ஜோதிடத்தில் சாதகமற்றதாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் சவால்கள் மற்றும் சாத்தியமான சிரமங்களுடன் தொடர்புடையது.

சந்திராஷ்டமம் ஒரு சந்திர மாதத்தில் இரண்டு முறை ஏற்படுகிறது:

கிருஷ்ண பக்ஷ சந்திராஷ்டமம்: சந்திரனின் இருண்ட பதினைந்து நாட்களில் நிகழும் சந்திரனின் மறைவு கட்டத்தில் இது எட்டாவது திதி ஆகும்.

சுக்ல பக்ஷ சந்திராஷ்டமம்: இது சந்திரனின் வளர்பிறை கட்டத்தில் எட்டாவது திதி ஆகும், இது சந்திர மாதத்தின் பிரகாசமான பதினைந்து நாட்களில் ஏற்படுகிறது.

சந்திராஷ்டமத்தின் போது மக்கள் புதிய முயற்சிகள், முக்கியமான நடவடிக்கைகள் அல்லது பயணங்களைத் தொடங்குவதைத் தவிர்க்கிறார்கள், ஏனெனில் இது எதிர்மறை ஆற்றல்கள் வலுவாக இருக்கும் நேரம் என்று நம்பப்படுகிறது. அதற்கு பதிலாக, தனிநபர்கள் ஆன்மீக நடவடிக்கைகள், பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபடலாம் மற்றும் இந்த காலகட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகளைத் தவிர்க்கலாம்.

சந்திராஷ்டமம் தொடர்பான நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பரந்த இந்து பாரம்பரியத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகள் மற்றும் சமூகங்களிடையே வேறுபடலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். தனிநபர்கள் ஜோதிடர்களைக் கலந்தாலோசிக்கலாம் அல்லது சுப மற்றும் மங்கல நேரங்கள் குறித்து குறிப்பிட்ட கலாச்சார மற்றும் குடும்ப மரபுகளைப் பின்பற்றலாம்.