"நேற்று நான் ஒரு புத்திசாலி, அதனால் நான் உலகை மாற்ற விரும்பினேன். இன்று நான் ஒரு ஞானி, அதனால் என்னை நானே மாற்றிக் கொள்கிறேன். "

— ரூமி(Rumi)

"ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அந்த வேலைக்கான ஆசை ஒவ்வொருவர் இதயத்திலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது."

— ரூமி(Rumi)

"உங்கள் வார்த்தைகளை உயர்த்துங்கள், குரலை அல்ல. மழைதான் பூக்களை வளர்க்கிறது, இடி அல்ல."

— ரூமி(Rumi)

"கதவின் பூட்டு நீங்கள்தான் என்று நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் அதைத் திறக்கும் சாவியே நீங்கள்தான். "

— ரூமி(Rumi)

"நீங்கள் எவ்வளவு அமைதியாகிறீர்களோ, உங்களால் அவ்வளவு அதிகமாகக் கேட்க முடியும்."

— ரூமி(Rumi)

"பயணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆற்றலையும் அன்பையும் மீண்டும் கொண்டுவருகிறது."

— ரூமி(Rumi)

"உங்களுக்கு உயிர் கொடுக்கும் சக்தி ஒன்று உள்ளே உள்ளது. அதைத் தேடுங்கள்."

— ரூமி(Rumi)

"இதய வீட்டிற்குள் வாருங்கள். அங்கே அமைதியும் ஆறுதலும் உள்ளது. "

— ரூமி(Rumi)

"நீங்கள் பிறந்த நாளிலேயே, நீங்கள் இந்த உலகிலிருந்து தப்பிக்க உதவும் ஒரு ஏணி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. "

— ரூமி(Rumi)

"நீங்கள் எதைத் தேடுகிறீர்களோ அது உங்களைத் தேடுகிறது. "

— ரூமி(Rumi)

"ஏற்கனவே உங்கள் கழுத்தில் இருக்கும் வைர மாலையைத் தேடி நீங்கள் அறை அறையாக அலைகிறீர்கள். "

— ரூமி(Rumi)

"நீங்கள் எதைத் தேடுகிறீர்கள் என்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் மதிப்பைக் காட்டுகிறீர்கள். "

— ரூமி(Rumi)

"ஒவ்வொரு முறை தேய்க்கப்படும்போதும் நீங்கள் எரிச்சலடைந்தால், உங்கள் கண்ணாடி எப்படி பளபளப்பாகும். "

— ரூமி(Rumi)

"எந்த ஆழமான கேள்வியின் உள்ளேயும் பதில் உள்ளது. "

— ரூமி(Rumi)

"நீரோடையில் உள்ள நீர் பல முறை மாறியிருக்கலாம், ஆனால் சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் பிரதிபலிப்பு அப்படியேதான் உள்ளது."

— ரூமி(Rumi)

"நீங்கள் முழு மனதுடன் அன்பைத் தேடும்போது, அதன் எதிரொலியை நீங்கள் பிரபஞ்சத்தில் காண்பீர்கள். "

— ரூமி(Rumi)

"உடல் வெறும் ஆடை என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அணிந்தவரைத் தேடிச் செல்லுங்கள், ஆடையை அல்ல. "

— ரூமி(Rumi)

"இரை தேடும் போது சிங்கம் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. "

— ரூமி(Rumi)

"நான் கடவுளைத் தேடினேன், என்னை மட்டுமே கண்டுபிடித்தேன். நான் என்னைத் தேடினேன், கடவுளை மட்டுமே கண்டுபிடித்தேன்."

— ரூமி(Rumi)

"உங்கள் சொந்த ஆன்மாவை அறியும் ஆசை மற்ற எல்லா ஆசைகளையும் அழித்துவிடும்."

— ரூமி(Rumi)